Om leerlingen te ondersteunen bij hun ontwikkeling mocht Inform o.a. meedenken over het ontwerp voor een hybride leeromgeving waarbij de mogelijkheid werd geboden voor leerlingen om op locatie in direct contact te komen met mensen uit het bedrijfsleven.

Er is een flexibele ontmoetingsomgeving gemaakt ruimte is voor grotere bijeenkomsten, projectoverleg, geconcentreerd werken en voor ICT werkzaamheden.

Doordat er verschillende werkplekken zijn gemaakt die aansluiten bij de verschillende manieren van werken is dit een creatieve, multifunctionele ruimte geworden.