Aan Inform de vraag om mee te denken om voor zowel de leerkrachten als de leerlingen een omgeving te scheppen die optimaal aansluit bij deze beleving en de werkzaamheden. Dit voor zowel voor wat betreft het ontwerp als het budget en de planning.